It Lokaaltsje op de Expo

Dokkum

Als het aan oud-Dokkumer Chris Rijff van de Stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) ligt, keert het beroemde Dokkumer Lokaaltje terug in het Noordoost-Friese landschap.

Rijff ontwikkelde een aantal businessplannen (‘verdienmodellen'), die momenteel op hun haalbaarheid en economische waarde worden getoetst. Het plan valt in verschillende delen uiteen, waaronder het idee voor een spoorfietsroute tussen Jelsum en Stiens, een gedeeltelijke heraanleg van het spoor tussen Oostmahorn en Dokkum en de ontwikkeling van een toeristisch ‘kralensnoer' op basis van het oude tracé van het lokaaltje. Doel van al die plannen is om het Dokkumer Lokaaltje te ontwikkelen ten behoeve van regiomarketing. Hiervoor wil de NFLS delen van de oude spoorbaan herbouwen. Ook wil de stichting bestaande onderdelen van de spoorlijn beschermen tegen afbraak en conserveren als cultureel erfgoed. Met het behoud en de ontwikkeling van dit unieke stukje Noord-Fries industrieel erfgoed, kan volgens Rijff vooral het toerisme een impuls worden gegeven. ,,Dit landschappelijk fraaie deel van onze provincie verdient het door meer toeristen bezocht te worden. Daarmee krijgt de lokale economie ook een flinke oppepper. Een trein die als dynamische schakel verschillende al bestaande en nog op te richten toeristische attracties met elkaar verbindt, zal zeker extra toeristen trekken”, legt Rijff uit. Rijff, in het dagelijks leven gespecialiseerd in nichemarketing, heeft al vele positieve reacties gekregen op zijn plannen. ,,Sommigen noemen het luchtfietserij, maar ik ben geen idealist, hoewel ik een warm gevoel krijg bij de terugkeer van de trein. Ik ben een zakenman. Het heeft geen zin leuke plannen te lanceren zonder dat er ook letterlijk winst te behalen valt. Vandaar dat we onze plannen laten toetsen en ook deelnemen aan de Expo om met ondernemers in gesprek te gaan.'' De Expo Noordoost-Fryslân wordt van donderdag tot en met zondag gehouden op het Harddraverspark in Dokkum. Het is een regionaal netwerkevenement voor ondernemers, maar vooral ook een Consumentenbeurs voor jong én oud. De Stichting NFLS is te vinden in hal 5, stand 501. Meer informatie over de stichting NFLS is te vinden op: www.nfls.eu of www.dokkumerlokaaltje.com.

Auteur

Reinier Zwart