Begin gemaakt met restauratie Wâldhûske Houtigehage

Houtigehage

Dankzij een initiatief van Plaatselijk Belang wordt het Wâldhûske aan Skoallewyk 12 in Houtigehage gerestaureerd. Het kleine boerderijtje van begin 1900 is door woningcorporatie Accolade in bruikleen gegeven aan Plaatselijk Belang Houtigehage en wordt in verhuurbare staat gebracht.

Het is een bijzonder project, waar vele partijen een bijdrage leveren. De start van de restauratie vond dinsdagmiddag 4 oktober plaats. Met de restauratie wordt de buitenkant van Skoallewyk 12 in oude staat teruggebracht. De binnenkant is zodanig aangetast dat deze wordt vernieuwd. De samenwerking aan de restauratie van het Wâldhûske maakt het tot een bijzonder initiatief. Het enthousiasme van Plaatselijk Belang Houtigehage heeft aanstekelijk gewerkt, waardoor vrijwilligers uit het dorp, ondernemers en andere partijen zijn aangehaakt. Bij de voorbereiding heeft elke partij zijn eigen kennis en kunde ingebracht om tot een gezamenlijke aanpak en einddoel te komen. Ook de uitvoering en het gebruik bieden kansen. Zo biedt de restauratie een werk-leertraject voor leerlingen van de Friese Poort. Het project wordt mogelijk gemaakt door verschillende bijdragen en subsidies. Impuls voor cultuur en ondernemerschap Het huisje aan Skoallewyk 12 wordt straks verhuurd. Plaatselijk Belang Houtigehage wil vanuit het Wâldhûske gemeenschappelijke activiteiten in het dorp te bevorderen. Het naastgelegen Wâldhûske aan Skoallewyk 10 werd eerder al in zijn geheel in originele staat teruggebracht, evenals het bosperceel. ‘Nummer 10' is ingericht als museum, en geeft een blik op het wonen en leven van vroeger. Door het samenbrengen van beide Wâldhûskes ontstaat de mogelijkheid de cultuurhistorische waarde te combineren met plaatselijk ondernemerschap en educatie. Er is een zoektocht gestart naar een huurder die hierin een centrale rol wil spelen. Inmiddels zijn alle kandidaten bekend. De nieuwe huurder wordt dit najaar bekendgemaakt.

Auteur

Reinier Zwart