Werkgroep Fairtrade Dongeradeel van start

Dokkum

De Werkgroep Fairtrade Dongeradeel is officieel van start gegaan. De presentatie was dit weekeinde op de Expo. Fair Trade moet ook in Dongeradeel een uitgangspunt worden.

De werkgroep Fairtrade Dongeradeel is een burgerinitiatief, dat sinds vorig jaar september actief is. De werkgroep heeft via wethouder Albert van der Ploeg het college van Dongeradeel enthousiast gemaakt voor het streven om van Dongeradeel Fairtrade Gemeente te maken. Het college gaat zich nu daadwerkelijk inzetten om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van eerlijke handel. Eerder al heeft Dongeradeel er voor gekozen om Millenniumgemeente te worden. De gemeente heeft nu de mogelijkheid om VN millenniumdoel 8 (meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp) uit te voeren door het principe van fairtrade in te voeren in de gemeentelijke organisatie. Deze maand kan de gemeenteraad instemmen met het plan. Dongeradeel gaat zich dan op verschillende manieren inzetten om de eerlijke handel te bevorderen. Fairtrade moet volgens de werkgroep een van de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid worden. Om te beginnen zal de gemeente zelf meer gebruik maken van producten met het Fairtrade stempel. Op de Expo Noordoost Friesland heeft de werkgroep vragen van bezoekers beantwoord en hebben de leden van de werkgroep verteld waar ze zich precies voor inzetten. Ook bedrijven en organisaties op de Expo werden bezocht en het netwerken leverde op dat sommige middenstanders en bedrijven interesse toonden in een vervolg gesprek. ,,Ze willen ook binnen hun onderneming aandacht gaan schenken aan fairtrade'', aldus werkgroeplid Freek Abma. De werkgroep probeert een bewustwordingsproces op gang te brengen. Abma: ,,We staan er nog te weinig bij stil dat veel van onze dagelijkse boodschappen aan de andere kant van de wereld onder erbarmelijke omstandigheden worden geproduceerd. Door het kopen van fairtrade producten krijgen kansarme boeren en producenten een eerlijke prijs. Zij kunnen daardoor investeren in de ontwikkeling van zichzelf en hun omgeving. Kinderen kunnen naar school, productietechnieken worden verduurzaamd en boeren kunnen zich organiseren. Fairtrade is geen liefdadigheid, maar eerlijke handel! Met iedere fairtrade aankoop dragen we bij aan een blijvende en duurzame armoedebestrijding in de wereld.''

Auteur

redacteur