Spoed achter sluiting Bieb in Kollumerzwaag

Dokkum

KOLLUM - De bibliotheek in Kollumerzwaag zal zo snel mogelijk worden gesloten. Wethouder Rik Schaafstal maakte dat in de raadscommissie Kollumerland bekend in antwoord op vragen van Douwe Keegstra (ChristenUnie). ,,At dat problemen jout, dan geane wy mei it bibleteekbestjoer yn petear. It besunigingsdoel wolle wy sa gau mooglik berikke.”

KOLLUM - De bibliotheek in Kollumerzwaag zal zo snel mogelijk worden gesloten. Wethouder Rik Schaafstal maakte dat in de raadscommissie Kollumerland bekend in antwoord op vragen van Douwe Keegstra (ChristenUnie). ,,At dat problemen jout, dan geane wy mei it bibleteekbestjoer yn petear. It besunigingsdoel wolle wy sa gau mooglik berikke.” Het plan voor het vestigen van een bibliotheek in de nieuwe Brede School in De Westereen met binnen het voorzieningengebied ook Kollumerzwaag bleek de aanleiding voor Keegstra zijn vraag. Vanuit Dantumadeel zijn er, ook vanwege bezuinigingen, voorstellen gedaan de Brede School daar sober uit te voeren. Inmiddels wordt er in regionaal verband nog druk gestudeerd op het sluiten van vijf bibliotheken en het overeind houden van vier met standaard een regionale functie. Gistermiddag is hierover opnieuw overleg geweest tussen vijf betrokken wethouders en de bibliotheekdienst. Vanuit bestuurlijk Ferwerderadiel, Dantumadiel en Kollumerland blijken er grote problemen met de nieuwe visie te zijn. ,,De fraach bliuwt of wy oer ús eigen skaad springe wolle”, aldus Schaafstal. ,,En kin der in regionalisaasje fan de biebs plakfine werby't wy oer ús eigen gemeentegrins sjogge?” Op 15 november zullen de raadsleden van de vijf Noordoost-Friese gemeenten in Buitenpost over de nieuwste ontwikkeling worden bijgepraat.