Brede School De Westereen niet versmallen

De Westereen

De christelijke basisschool De Boustien moet van meet af aan bij nieuwbouwplannen voor een Brede School in De Westereen worden betrokken. Met het unaniem ondersteunen van een CDA-motie gaf de gemeenteraad hiervoor opdracht aan het college van B en W. Vanwege onder meer bezuiniging wilde het bestuurscollege voorrang geven aan nieuwbouw voor het openbaar basisonderwijs. ,,De Brede School komt het meest tot haar recht door de combinatie van beide scholen en bibliotheek, peuterspeelzaal en kinderopvang”, aldus de toelichtende tekst van Jan Jitse Visser. De motie was voor de stemming al ondertekend door PvdA, ChristenUnie, D’82, LLD en FNP. Lijst-Peterson sloot zich bij dit monsterverbond aan. Wethouder Siepie Hylkema trok in de opiniërende raadsvergadering al de conclusie dat er voor nieuwbouw voor twee basisscholen op dit moment geen geld is. Per motie kreeg ze nu de tip mee dat er in De Westereen veel panden leeg staan, maar daaraan werd geen opdracht verbonden.


Auteur

Anne de Jong