Mantelzorgers Noordoost Fryslân krijgen dagje Ameland

Ameland

Mantelzorgers uit Noordoost Fryslân vieren donderdag de landelijke Dag van de Mantelzorg met een tocht naar Ameland. De Steunpunten Mantelzorg in de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ameland en Kollumerland c.a. organiseren deze dag gezamenlijk. Alle mantelzorgers uit deze vier gemeenten zijn uitgenodigd voor een gezellige en ontspannen dag op Ameland. Op het eiland is er gelegenheid om te wandelen, bezichtiging van het reddingbootmuseum en uiteraard ervaringen uitwisselen met de andere mantelzorgers.

Voorheen was de mantelzorgondersteuning in Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland lokaal georganiseerd. Vanaf maart 2010 werken de vier gemeenten samen onder de naam Mantelzorg Noordoost Fryslân, www.mantelzorgnof.nl. Een nauwere samenwerking moet lokaal tijdwinst opleveren en bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Mantelzorg NOF is bedoeld om herkenning bij mantelzorgers te bevorderen en het versterken van de ondersteuning aan mantelzorgers. De werkzaamheden worden op zowel lokaal als regionaal niveau uitgevoerd.

Auteur

Monique Westra