Wethouders lezen voor op Dag van de Duurzaamheid

Ibs De Westreen

Vandaag is het 11-11-11, een bijzondere dag,  niet alleen vanwege de 3 x 11 op een rijtje, maar vooral ook omdat het de derde keer is dat een voorleesactie is gehouden in het kader van de Dag van de Duurzaamheid.

De dag startte vanmorgen met een landelijke voorleesactie op honderden basisscholen in Nederland.  NME-Centrum De Klyster uit Damwâld organiseerde de dag in Noordoost Friesland. Maar liefst zes wethouders van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. traden op als voorleesgast. Wethouders Albert van der Ploeg en Pytsje de Graaf van Dongeradeel lazen voor op cbs De Griffel in Lioessens en cbs De Frissel uit Feanwâlden, terwijl hun collega's Hilbrand Visser en Jelle Boerema van Kollumerland  lazen voor op de Prof. Casimir school in Kollum en cbs Op de Hoogte in Burum. In Dantumadiel las wethouder Siepie Hylkema voor op cbs De Fontein in Damwâld en wethouder Roelof Bos op ibs De Westreen in De Westereen. De leerlingen van groep 5 en 6 van De Westreen luisterden vol aandacht naar het verhaal ‘Mr Finney en de andere kant van het water ’ geschreven door prinses Laurentien van Oranje en Sieb Posthuma. Een eiland in de oceaan dreigt in het water te zakken en Mr. Finney helpt om de dieren in veiligheid te brengen. Ook het koraal rond het eiland wordt bedreigd.  De dieren in het verhaal leren de lezers of  luisteraar dat we het tij gelukkig nog kunnen keren door zuinig om te springen met water en energie en door onze troep niet klakkeloos weg te gooien. ,,Als gemeente vinden we het ook heel belangrijk dat we de aarde schoon houden, daarom hebben we blikvangers geplaatst in de bermen,” vertelde Bos op De Westreen. Waarop een leerling enthousiast riep: ,,Toen ik met pake aan het fietsen was heb ik ze wel gezien en daar staat bij; mikje blikje.” ,,Zullen we afspreken dat we voortaan onze snoeppapiertjes in de prullenbak gooien en wat minder lang douchen?,'' vroeg Bos tot slot aan de leerlingen. De afspraak maakten de leerlingen maar wat graag. Als hulpmiddel kregen de beide groepen een Mr Finney Tijdmeester, een soort kookwekker in de vorm van Mr Finney, waarmee je de computertijd of douchetijd kunt beperken. Alle scholen ontvingen namens NME-Centrum De Klyster de Mr Finney Tijdmeester. Op deze manier helpt de voorleesactie om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen handen en voeten te geven. Jong geleerd is per slot van rekening oud gedaan. (Foto's: M.M. Staal, S. Beerstra en G. van der Wal)

Auteur

Bertus Koopmans