Ameland krijgt oorwassing bij Raad van State

Hollum

De gemeente Ameland voert een willekeurig beleid en heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de feiten. Die kritiek uitte een van de vele bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan voor Hollum maandag bij de Raad van State.

Met die kritiek raakte hij de kern van het probleem dat ook door de rechters van de Raad al was gesignaleerd. Ze sneden met een fileermes door het verweer van de gemeentewoordvoerder die als Kop van Jut naar Den Haag was afgereisd. Het bestemmingsplan regelt de inrichting en het gebruik van de bebouwde kom van Hollum. Een belangrijk onderdeel vormt de regeling voor recreatieverblijven in bijgebouwen bij woningen. Een opschoning van jarenlang illegaal gebruikte schuren als vakantiewoning. Dat is de bedoeling. Beleid van de gemeente is dat dit illegale gebruik niet gewenst is, maar wel wordt toegestaan. En als dit gebruik eenmaal wordt beëindigd, dan mag het niet meer worden hervat. Dat beleid lijkt redelijk. Toch veegden de rechters van de Raad er de vloer mee aan. Geen enkele eigenaar van een ooit illegaal gestarte vakantiewoning zal het in zijn hoofd halen om eerst te stoppen en dan zijn bezit verkopen. Het levert hem meer op als ook de nieuwe eigenaar de verhuur van de vakantiewoning wil doorzetten. Het gebruik wordt dan niet beëindigd en de gemeente heeft het nakijken. Dus, oordeelde een van de rechters, is dit beleid krachteloos, omdat het niets afdwingt. Daarnaast constateerde de Raad dat de ambtenaren van de gemeente slecht huiswerk hebben geleverd. Bij vakantiewoningen op de Herenweg en de Burenlaan was de gemeente niet op de hoogte van de juiste feiten toen het bestemmingsplan werd vastgesteld. Tot woede van de eigenaren die zich zwaar gedupeerd voelden. In een enkel geval bleek de gemeente een vakantiewoning te hebben weg bestemd, terwijl het zelf een bouwvergunning had verleend voor een uitbreiding van die woning. En in een ander geval draaiden ambtenaren een eerder besluit van de gemeenteraad over bebouwing van een tuin aan de Zuiderlaan eigenhandig terug. Tot stomme verbazing van de Raad van State. Hoe onzorgvuldig de gemeente zijn eigen beleid toepaste, bleek bij een klein complex vakantiewoningen aan de Burenlaan. De eigenaar stopte voor een aantal maanden de verhuur van een van zijn appartementen om het op te knappen. Dat werd keurig gemeld aan de gemeente. Vervolgens constateerde de gemeente dat het gebruik van dit appartement was gestopt en dus werd het appartement in het bestemmingsplan geschrapt. De uitspraak volgt over zes weken.

Auteur

Koos Molenaar