Hantum verdient VVN Innovatie-award

Hantum

Op 7 december wordt de VVN-Innovatie-award uitgereikt. De prijs is toegekend aan Syb Koster, voorzitter Buurtvereniging Hantum, en Taeke Sijens voorzitter Dorpsbelang, vanwege hun inzet voor de verkeersveiligheid in Hantum.

De weg in het dorp Hantum is in 2007 heringericht, maar de herinrichting heeft - ondanks het feit dat de plannen van tevoren doorgesproken zijn met betrokkenen uit het dorp en hun instemming kreeg - niet het beoogde en gehoopte resultaat gehad. De indruk leeft dat nog steeds te hard wordt gereden. Intussen is eind 2010 de hulp van VVN ingeroepen. VVN heeft samen met de verkeerswerkgroep een stappenplan ontwikkeld om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheidsproblemen. Deze stappen zijn: Binnenkort zal op twee plaatsen (één in het dorp, 30 km en één buiten het dorp, 60 km) met de wegkantradar van VVN gemeten worden, om een objectief beeld van de gereden snelheden te krijgen. Om bewoners en kinderen te informeren over de verkeerssituatie en bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en de effecten van te hard rijden, is op vrijdag 15 april een verkeersdag georganiseerd door de buurtvereniging, dorpsbelang en de basisschool, met hulp van politie en VVN. De kinderen van de bovenbouw kregen een remproef te zien van een autorijinstructeur en gingen VVN snelheidmetingen doen op twee verschillende wegen, waarbij automobilisten werden aangehouden en geïnformeerd werden over doel van het project . Automobilisten reden voorzichtig - dus langzaam - doordat de politie, VVN-ers en kinderen in felgekleurde hesjes goed opvielen, maar de kinderen vroegen de automobilisten wel hoe hard ze normaal gesproken reden op de betreffende wegen en deelden informatiemateriaal over de remweg uit. De verkeerswerkgroep regelt nog steeds de metingen, het is een structureel aandachtspunt. Opvallend is dat juist eigen bewoners meer aangesproken worden op de overtredingen en doorgaande reizigers. In het kader van de buurtlabel wat VVN nu ontwikkelt wil Hantum dit label ook behalen. De actie is aangekondigd in de dorpskrant, zodat ook andere geïnteresseerden uit het dorp er bij konden zijn. Er werd assistentie verleend door de politie (wijkagent met collega en twee politieagenten in opleiding). Natuurlijk was ook de gemeente uitgenodigd (en present) en de pers. Over de VVN Innovatieaward Met de Innovatieaward wil Veilig Verkeer Nederland laten zien waar vrijwilligers lokaal mee aan de slag gaan, wat ze bereiken en wil vrijwilligers stimuleren nieuwe activiteiten op te zetten. Een tweede doel is het komen tot vernieuwende verkeersveiligheids activiteiten, geïnitieerd door lokale vrijwilligers en zichtbaar maken wat vrijwilligers doen. Resultaat: vernieuwing was vooral te zien in vormen(vooral combinaties van activiteiten en producten) van aandacht en bewustwording van verkeersveiligheid, en vergroting zichtbaarheid van wat vrijwilligers doen. 25 mensen hebben een activiteit gestuurd. Hieruit zijn zes nominaties gekozen en de uiteindelijke winnaar is Hantum. FOTO'S FOKKE WESTER

Auteur

Koos Molenaar