Verbouw Thús Wonen in Dokkum van start

Dokkum

Thús Wonen is gestart met de verbouw van haar hoofdkantoor aan de Holwerderweg in Dokkum. Sinds de fusie in 2010 werkt Thús Wonen vanaf meerdere locaties. Medio volgend jaar wil Thús Wonen vanuit een centrale locatie in Dokkum aan de slag, om zo de bedrijfslasten terug te brengen. Omdat het huidige kantoor niet toereikend is voor de huisvesting van circa 70 medewerkers, wordt een gedeelte verbouwd om uitbreiding in twee lagen mogelijk te maken.

De verbouw van het hoofdkantoor past binnen de doelstelling om de bedrijfskosten stevig te gaan drukken. Door vanuit een centraal punt te gaan werken, vermindert Thús Wonen de huisvestings-kosten. Roelof Kuik, directeur-bestuurder Thús Wonen: “Het wordt een bijzonder kantoor, waarbij goed is nagedacht over de kosten, duurzaamheid en het milieu. Dit kantoor heeft, vergeleken met een traditionele bouwwijze, slechts tweederde van de omvang nodig. Naast de vermindering van de huisvestingskosten, dragen ook de verkoop en verhuur van de andere kantoren in Kollum, Feanwâlden en Broeksterwâld bij aan de kosten voor de verbouw. We willen de verbouw op deze manier zoveel mogelijk kostenneutraal realiseren. Het wordt een flexibel kantoor waardoor er voor later gebruik of verkoop allerlei mogelijkheden zijn. Hierdoor vermindert het investeringsrisico op de langere termijn.” Voor klanten bereikbaar Achter het hoofdkantoor zijn units geplaatst, zodat Thús Wonen bereikbaar blijft voor haar klanten op de huidige locatie. Daarnaast kunnen klanten terecht op de steunpunten in Kollum en De Westereen.

Auteur

Koos Molenaar