Groen licht voor Het Friese Merenproject tot 2015

FRYSLAN

Het Friese Merenproject zet tot in 2015 door met het aantrekkelijker maken van Fryslân voor watersporters.

Het uitvoeringsprogramma hiervoor is vandaag vastgesteld door Provinciale Staten. Het accent ligt daarbij op natuur, landschap en duurzaamheid. Ook komt meer aandacht voor ‘goed gastheerschap'. De investeringen die sinds 2000 zijn gedaan moeten de komende jaren worden verzilverd. Dat staat in het uitvoeringsprogramma voor de laatste vijf jaar van Het Friese Merenproject. In deze periode wordt nog € 211 miljoen geïnvesteerd. In 2015 is er dan in totaal door provincie, gemeenten en ondernemers € 450 miljoen geïnvesteerd om de kwaliteit van het Friese vaargebied en de watersportvoorzieningen te verbeteren. Fryslân is daarmee aantrekkelijker geworden voor watersporters. Dat is goed voor de werkgelegenheid en economie. Zo steeg de werkgelegenheid in de Friese watersport in de periode 2000-2010 met 22,7%. De komende vier jaar worden zeven toegangspoorten en tien watersportkernen verbeterd en verfraaid. In 2012 gaat op verschillende plaatsen de schop de grond in. In Earnewâld wordt bijvoorbeeld gestart met de herinrichting van de VVV-haven, deze is voor het seizoen 2012 gereed. In het voorjaar van 2012 start in Stavoren de bouw van een tweede sluis naast de bestaande Johan Frisosluis. Lange wachttijden behoren daarmee tot het verleden. De sluis moet voor de zomer van 2013 klaar zijn. Ook wordt in het voorjaar 2012 begonnen met het opknappen van de Luts bij Balk.

Auteur

Monique Westra