Zaterdag actietocht voor De Sionsberg Dokkum

Dokkum

Politieke partijen, specialisten en belangenorganisaties in Noordoost-Fryslân komen massaal in actie voor het behoud van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

Zij roepen iedereen op om mee te lopen in de actietocht ‘Red de Sionsberg’ op zaterdag 10 december om 13.30 uur vanuit De Sionsberg. Vanaf 13.00 uur kunnen mensen zich zaterdag verzamelen bij De Sionsberg. Om 13.30 uur begeeft de stoet zich dan naar het gemeentehuis van Dongeradeel op De Zijl in Dokkum. Daar zullen namens het actiecomité petities worden overhandigd aan burgemeester Waanders van Dongeradeel, die ze aan zal bieden aan de directies van ziekenhuis De Sionsberg en zorgverzekeraar De Friesland/Achmea. In de petitie wordt opgeroepen om de plannen voor de sluiting van de spoedeisende hulp en enkele afdelingen van De Sionsberg terug te draaien. De petitie kan deze week nog worden ingevuld via www.reddesionsberg.com. Daar vindt u tevens meer informatie over de actietocht. In verband met de verwachte drukte worden mensen die mee willen lopen in de tocht, verzocht om de auto zoveel mogelijk te laten staan of te carpoolen. Dit in verband met de beperkte parkeergelegenheid. Verder is het zaak om de bebording en aanwijzingen van verkeersgeleiders goed te volgen.

Auteur

Monique Westra