Hoge waterstand geeft overlast op Lauwersmeer

Lauwersoog

Na de hevige regenval van de afgelopen periode is de waterstand op het Lauwersmeer met 90 centimeter verhoogd tot N.A.P - 0,05 m. Nabij Lauwersoog wordt een parallelweg afgesloten. Het waterschap Noorderzijlvest houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De waterstand in het Lauwersmeer is gemiddeld met zo'n 90 cm gestegen. De sluizen op Lauwersoog kunnen het vele water niet lozen op de Waddenzee. De noordwesterstorm stuwt het water op het Wad op, waardoor bij eb het water op zee onvoldoende daalt. Het waterschap kan het water alleen spuien wanneer bij eb het water op de Waddenzee lager staat dan in het Lauwersmeer. In de loop van morgenochtend verwacht het waterschap een verdere stijging van het water. Morgenmiddag kunnen de R.J. Cleveringsluizen op Lauwersoog naar verwachting voldoende water lozen om de waterstand op het Lauwersmeer weer te laten dalen. Het water zal mogelijk stijgen tot de hoogte van een parallelweg van de N361. Vandaar dat het waterschap de gemeente De Marne heeft geadviseerd deze weg af te sluiten. Het verkeer ondervindt geen hinder van de afsluiting. Het waterschap Noorderzijlvest is helemaal voorbereid op de ontwikkelingen. Het heeft een verhoogde bewaking ingesteld. Dit houdt in dat het waterschap voortdurend de kades en wegen in het Lauwersmeergebied inspecteert. Ook houdt het nauwlettend de werkelijke waterstand en de verwachte waterstanden in de gaten. Op basis van de verwachte waterstanden zal het water op het Lauwersmeer de komende dagen voldoende binnen de kaden blijven.

Auteur

Koos Molenaar