Voorzitter ONOF zoekt innovatieve starters

Dokkum

Noordoost Friesland is gebaat bij nieuwe ideeën en ondernemers die nieuwe ideeën in de markt kunnen zetten, aldus Henri Geursen, voorzitter van de Ondernemers federatie Noordoost Friesland (de ONOF) , directeur van het Bedrijven Centrum Dokkum en zelf ondernemer sinds 31 jaar. Want: ,,Noordoost Friesland heeft behoefte aan nieuwe werkgelegenheid. En aan nieuwe, innovatieve producten'', Aldus Geursen.

Geursen vertelt enthousiast over de kansen die ´zijn gebied´ Noordoost Friesland biedt aan ondernemers: ,,Ons gebied kent heel veel MKB bedrijven. Het MKB is de motor van Noordoost Friesland. In de 31 jaar dat ik zelf onderneem heb ik een prettig ondernemersklimaat ervaren, het is fantastisch wonen en leven hier en het arbeidsethos is heel hoog. Bedrijven hebben elkaar nodig en dat maakt ons een sterke regio.'' Henri Geursen nam in 2010 het initiatief om innovatie in zijn regio te stimuleren. Hij schreef samen met Stichting Solyda het plan voor `Het Beste Idee van Noordoost Friesland´. De prijscontest voor ´Willie Wortels, zoals ´het Beste Idee´ met name in de media genoemd wordt trekt tot nu toe interessante inzendingen aan. ,,Ik ben positief verrast over de inzendingen tot nu toe. Ik zie blijk van ondernemerschap en creativiteit.'' Geursen ziet in zijn functie als directeur van het Bedrijvencentrum Dokkum goede ideeën die niet altijd goed in de markt gezet worden. ,,Innovatieve mensen die met een bedrijf beginnen kunnen vaak wel wat ondersteuning gebruiken in hun bedrijfsvoering. Mensen die ondernemen vanuit een goed idee kunnen het ondernemen lastig vinden. Bovendien onderschatten zij zelf de waarde van hun bijdrage aan de innovatie die we nodig hebben.” ´Het Beste Idee van Noordoost Friesland´ biedt aan mensen met een innovatief idee de kans om hun idee bedrijfsmatig in de markt te zetten. De drie beste ideeën winnen een jaar lang gratis bedrijfsruimte, ondersteuning in het ondernemerschap en een marketingbudget. De meest succesvolle ondernemer krijgt na één jaar nog een jaar ondersteuning en ruimte. De inzenddatum is op verzoek van deelnemers verlengt tot 1 januari. Op 6 februari zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens de jaarlijkse ondernemers avond van de ONOF in Kollum. Tussen 1 januari en 6 februari buigt een vakkundige jury onder voorzitterschap van de heer Tj. Soet, algemeen directeur van de Rabobank in Noordoost Friesland zich over de inzendingen. Informatie over deelname is te vinden op www.hetbesteideevannoordoostfriesland.nl

Auteur

Koos Molenaar