Dongeradeel en WoonFriesland ondertekenen koopovereenkomst bouwpercelen Trije Terpen

Dokkum

Directeur-bestuurder Frans Kooiker van woningcorporatie WoonFriesland en wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel hebben maandag de koopovereenkomst voor de afname van bouwrijpe grond in De Trije Terpen te Dokkum ondertekend.

Hierin wordt de gefaseerde overdracht van bouwgrond van de gemeente Dongeradeel aan WoonFriesland geregeld. Op de bouwpercelen in uitbreidingsplan De Trije Terpen bouwt WoonFriesland tien huurwoningen en veertien koopwoningen aan de Kleffens en Tjessens in Dokkum. De nieuw te realiseren sociale huurwoningen en de betaalbare energiezuinige koopwoningen zullen binnen het geldende beeldkwaliteitsplan van De Trije Terpen gerealiseerd worden. Hiermee wordt in de visie van de gemeente een belangrijke stap gezet bij de invulling van de tweede fase van dit woongebied. De nieuwe koopwoningen worden al op korte termijn op de markt aangeboden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voltooien van het bouwplan voor de beide rijen bouwkavels. Onderdeel van de koopovereenkomst is de deelafspraak dat WoonFriesland op het perceel Anjelierstraat 17 één nieuwe koopwoning bouwt die past in het historische straatbeeld van de oude binnenstad. Voor deze woning is al een bouwplan gemaakt. Een in 2009 uitgewerkt bouwplan voor de overkant van deze straat kan tot eind dit jaar door een eventueel belangstellende ontwikkelaar worden overgenomen.

Auteur

Koos Molenaar