Veertig bezoekers bij informatieavond over boringen bij Ternaard

TERNAARD

 Donderdagavond bezochten zo’n veertig belangstellenden in Ternaard een inloopavond van Economische Zaken en NAM. Tijdens deze avond kon men vragen stellen over het vergunningentraject voor de voorgenomen boring bij Ternaard. NAM heeft het voornemen om in 2018 een kleine gasveld aan te boren ten Noorden van het dorp. De vragen van de bewoners waren zeer verschillend. Waar ligt het gasveld? Hoeveel aardgas zit er? Hoe zit het met bodemdaling? De vertegenwoordigers van NAM en Economische zaken gaven een toelichting op de plannen. Ook waren andere organisaties vertegenwoordigd, zoals gemeente Dongeradeel, de bodemdalingscommissie en Wetterskip Fryslân. De aanwezigen konden ook mondeling een zienswijze doorgeven. Deze zienswijzen werden genoteerd en worden meegenomen in het komende vergunningentraject.

Het veld dat aangeboord wordt, is naar verwachting zevenhonderd keer kleiner dan het Groninger gasveld. Toch is dit kleine veld bij Ternaard voldoende om Fryslân tien jaar van energie te voorzien. NAM is al enkele tientallen jaren actief in deze regio. In Dongeradeel zijn op verschillende locaties al zo’n vijfendertig putten geboord. In 1991 is een boring uitgevoerd bij Ternaard, maar vanaf deze locatie vlakbij de Nesserwei is nooit gas gewonnen. NAM voert sinds 1974 het door de Nederlandse regering geïntroduceerde kleine-veldenbeleid uit. Dit beleid heeft tot doel om eerst de kleine gasvelden op te sporen. Momenteel komt circa 30% van het aardgas uit circa 250 kleine gasvelden in heel Nederland. FOTO'S EN TEKST: BOTE SAPE SCHOORSTRA

Auteur

jkommerie