Is CDA Dantumadiel aan het schuiven?

Damwâld

Een van de gevoeligste thema’s bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is de koopzondag. Onder andere in Smallingerland en Achtkarspelen werd er stevig over gedebatteerd. Hoe zit dat in Dantumadiel? En wat is daar nou het standpunt van het CDA?

Wie de stemwijzer invult voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dantumadiel, valt het op dat er twee partijen zijn waarvoor de koopzondag onbespreekbaar is. Dat zijn de ChristenUnie en de SGP (beide voor 100% tegen). Ook het CDA en Gemeentebelangen Dantumadiel zijn tegen, maar voor hen is het niet onbespreekbaar (beide voor 70% tegen). Voorstanders zijn Sociaal Links en de VVD.
Ook de FNP lijkt voor te zijn; volgens de stemwijzer is die partij het er voor 60% mee eens dat er koopzondagen moeten komen. Maar tijdens het RTV-NOF-verkiezingsdebat leek het er meer op dat de FNP tegen is.
Van belang is de positie van het CDA, op dit moment de grootste partij in Dantumadiel. Lijsttrekker Jan Jitse Visser heeft in een raadsvergadering ooit eens gezegd dat, zolang hij fractievoorzitter is, het CDA niet zal meewerken aan koopzondagen. Ook tijdens het RTV-NOF-verkiezingsdebat nam hij een duidelijk standpunt in: “Het CDA staat voor de zondag als dag van collectieve rust en zal daar ook de komende 4 jaar aan vasthouden.”
Maar hoe kan het dan dat het CDA maar voor 70% tegen koopzondagen is? Op een vraag vanuit het publiek zei Visser daarover het volgende: “Mochten er lokale initiatieven zijn voor koopzondagen, dan zullen wij die onderzoeken.” Voor het CDA komt het dan aan op een belangenafweging.
Kortom: de positie van het CDA is niet duidelijk. Is de zondagsrust nu net zo onbespreekbaar als de afgelopen 4 jaar, of is het CDA aan het schuiven?

Tom Bakker, Driezum


Auteur

Redactie