Cabaretier geeft kerkvolk lesje vissen in dorpshuis

Rinsumageast

Op zondagmorgen 25 maart om tien uur speelt cabaretier Ruurd Walinga zijn familieprogramma Happen naar de Baas in dorpshuis De Beijer in Rinsumageast.

Hij is er op uitnodiging van het jeugdwerk van de protestante gemeente Claercamp. De toegang is gratis; wel is er een collecte.

Walinga, die zich de meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland noemt, doet uit de doeken waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin de uit Leeuwarden afkomstige cabaretier nu eens geen typetje speelt maar zichzelf.

In de show zitten verscheidene liedjes die op zijn cd 'Wie ben jij' staan. 

In 'Happen naar de Baas' probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over dromen, wensen en verlangens. Walinga weet als weinig anderen het aloude evangelie in een nieuw jasje te gieten en aan te tonen waarom het de Blijde Boodschap wordt genoemd. Zijn shows zijn toegankelijk voor super-, rand-, bij- en niet-gelovigen.

In 'Happen naar de Baas' ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van 'er loopt een man over het water' de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om 'vissers van mensen' te worden. 

Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen zich een visje in het water; het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen. 

Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Ook heeft hij enkele shows die hij buiten de kerkelijke kring opvoert. Zo speelt hij met koren en muziekverenigingen. Daarnaast heeft hij een avondvullend Fries programma, dat niet gerelateerd is aan het geloof: Ut en Thús.


Auteur

Redactie