Leerlingen van de Twine staan in de schijnwerpers

Dokkum

De kinderen van de Twine mochten donderdag 22 maart hun muzikale optreden laten zien aan het grote publiek. De afgelopen weken is er hard geoefend om een mooi optreden neer te kunnen zetten.

In samenwerking met Opus 3 en de muziekdocenten Chantal, Rianna en Anne Martin hebben de verschillende groepen van de Twine gewerkt aan elk een eigen optreden. Verschillende muziekinstrumenten werden er gebruikt zoals ukeleles, cajons, djembés en boomwhackers. 

Aan het eind van de middag kwamen vaders en moeders, pakes en beppes bijeen in de Vijverzaal van Opus 3, voor het optreden van kinderen van de onderbouw en kleuters. De vijverzaal was te klein voor om al het luisterend publiek te herbergen zodat er gekozen was voor twee voorstellingen. ’s Avonds waren de optredens van de bovenbouw en middenbouw. Speaker Willy de Groot, directeur van De Twine, gaf tijdens zijn welkomstwoord aan hoe trots hij was op zijn leerlingen. Na weken van oefenen, repeteren en het maken van bijpassende kunstwerken zaten er nu zeer gespannen gezichtjes op de voorste banken in de zaal. Klaar voor hun optreden ‘In de Schijnwerpers’. ‘De kinderen, de muziekdocenten en de leerkrachten hebben er met z’n allen voor gezorgd dat er spectaculaire optredens werden verzorgd,’ aldus Willy de Groot. Hij sprak tijdens zijn slotwoord daarom ook over geslaagde, muzikale middag- en avondvoorstellingen.
 


Auteur

Bote Sape Schoorstra