De Friese aardappelboeren krijgen een gezicht

Dokkum

Vanaf zaterdag 14 april hangen onder drie bruggen in Dokkum en Sijbrandahûs portretten van de boeren Jan Idsardi (Ternaard), Ljibbe en Jentfje Weidenaar (West Dongeradeel) en Wybren en Sieger Talsma (Ternaard).

In het Friese (Wadden) landschap is de aardappel heel bepalend. De boeren verbouwen er aardappels, heel veel aardappels. Die aardappels vormen een oer-Hollands icoon. Wij horen bij de aardappel en de aardappel hoort bij ons. Het landschap, de cultuur en identiteit worden er sterk door bepaald, een verhaal dat lang niet iedereen kent. Daarom willen de aardappelboeren uit dit gebied daar meer bekendheid aan geven. Samen met Sense of Place en kunstenaar Linette Raven hebben zij het project Bildtstars en Eigenheimers ontwikkeld. In een lijn langs de Waddenkust worden in verschillende fases levensgrote portretten van aardappelboeren op eigen akker, erf, schuur of boerderij geplaatst. De aardappelboeren worden daarmee onderdeel van hun eigen landschap.  De portretten onder de bruggen zijn onderdeel van het project: brug/brege/bridge van de Friese Milieufederatie en zijn een opmaat naar dit project dat in de loop van 2018 en 2019 zijn beslag krijgt. Het project vertelt het verhaal van het landschap en de mensen en past daarmee prachtig binnen de droom van Sense of Place om het Waddengebied extra aantrekkingskracht en betekenis te geven: a Sense of Place. Kunstenaar/fotograaf Linette Raven is door Sense of Place gevraagd vanwege de diepe indruk die ze heeft gemaakt met de 182 manshoge portretten van eilandbewoners van Terschelling en met portretten van de eerste 40 bewoners: de pioniers van de Wieringermeer.  

De aardappelboeren zijn tot en met 31 oktober te zien onder de Eebrug in Dokkum, de Schreiersbrug in Dokkum en de Klaarkampsterbrug in Sijbrandahûs.


Auteur

Redactie