Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis starten op de Taaltrein

Dokkum - Op de nieuwe behandelgroep aan de Parklaan 4 in Dokkum behandelt Kentalis peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Op de Taaltrein wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis aanmoedigen om meer te praten.

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen.

Met extra hulp kunnen kinderen met TOS goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Soms is er meer nodig en is speciale behandeling van een derdelijns zorgaanbieder nodig, zoals vroegbehandeling op De Taaltrein van Kentalis. Zo voorkomen we dat achterstanden nog groter worden. Meer weten over TOS? In dit filmpje vertelt een moeder meer over de beperking van haar zoontjes: www.kentalis.nl/wat-is-tos. Bij vermoedens van TOS, is het goed om het kind te laten onderzoeken bij een audiologisch centrum van Kentalis. Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan grote ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Samenwerking

De Taaltrein zit in het pand waarin ook het Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind van Accare en Jeugdhulp Friesland is gehuisvest, aan de Parklaan 4. Samen onder één dak: dit biedt mogelijkheden tot meer samenwerking in de toekomst, op het gebied van het jonge kind.