NAM: Boorlocatie helemaal schoon

hollum - De sanering van de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen is klaar. “De bodemverontreiniging is volledig verwijderd overeenkomstig het beschikte saneringsplan, echter momenteel vinden er nog metingen plaats om dit nogmaals te bevestigen.”

Voor de nametingen staat hier en daar nog een buisje in de grond. Op het strand ten noorden van de locatie staat midden op het strand zo’n buisje. Strandrijders zijn gewaarschuwd.

De verontreinigde grond is afgegraven en wordt inmiddels per schip naar Schiedam afgevoerd en daar gereinigd. Verder wordt de voormalige locatie aan de hand van een herinrichtingsplan opnieuw ingericht.

Langs het pad tussen Tromppad en oude boorlocatie is vorige week een oude (niet meer in gebruik zijnde) telefoonkabel van KPN, uit de grond gehaald. De kabel werd in het verleden gebruikt voor communicatie tijdens de booractiviteiten.

De sanering is afgerond is, betonnen obstructies in het terrein zijn verwijderd. Op de oude boorput na. De put is in het verleden al eens afgedicht met diverse pluggen en betonproppen, laat de NAM weten. Tijdens de ontmanteling van de locatie is de boorput ingekort tot een diepte van ca. 5 meter onder het huidige maaiveld. De stalen wand is een tijdelijke bescherming tijdens de saneringswerkzaamheden.

Het is nog niet afgelopen met werkzaamheden op dat deel van het eiland. Op het strand ter hoogte van de locatie ligt sinds vorige week een enorme buis die binnenkort ingezet gaat worden voor de strandsuppletie van paal 1 tot 4 van 2.400.000 m³ zand. Als die suppletie klaar is volgt er nog een vooroeversuppletie tussen paal 13 en 23, waar 4.000.000 m³ zand gestort gaat worden. De suppletie is een klus van Rijkswaterstaat.