Veel activiteiten in de Triemen

DE TRIEMEN - De jaarlijkse ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Triemen werd dinsdagavond gehouden. Het gevoerde (financiële) beleid werd goedgekeurd. De presentatie van de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn georganiseerd werd door de aanwezige leden erg gewaardeerd. De Triemen heeft 312 inwoners en toch worden er veel en goedbezochte activiteiten georganiseerd.

Ook werd een presentatie gegeven over de WAT-Regio als DOM 2.0 (Dorps-ontwikkelings maatschappij) en wat dat globaal inhoudt. Ook het jaarverslag van de Dorpenfederatie Kollumerland ontbrak niet. De stand van zaken van de renovatie en uitbreiding van het verenigingsgebouw de Bazuin werd toegelicht. De verwachting is, dat de verbouwing medio 2019 is afgerond.

De avond werd afgesloten met de film "Triemen in Beeld" gemaakt door Renze de Jager, inwoner van Triemen. Renze de Jager had in 2018 ook een film gemaakt van Westergeest, Aldwâld en Triemen voor het WAT-Festival. Voor zijn inspanningen werd hij door het bestuur bedankt.