Voorkom meeuwennesten, houd het dak schoon

SCHIERMONNIKOOG - Meeuwen horen bij Schiermonnikoog, maar ze kunnen ook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld door het krijsen van jonge meeuwen. Ook kunnen ze de omgeving vervuilen met hun uitwerpselen.

Meeuwen zijn beschermde dieren. Daarom onderneemt de gemeente geen directe maatregelen tegen ze. Slechts bij een ernstige aantasting van de volksgezondheid kan een ontheffing op grond van de wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Op Schiermonnikoog is hiervan geen sprake. Door de ondergrondse containers en het schoonhouden van het dorp, neemt de gemeente voedsel voor de dieren uit het dorp weg.

In maart en april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. De gemeente roept de bevolking op daarom op tijd maatregelen om nesten op daken te voorkomen. Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten, zodat er geen takjes en bladeren liggen die meeuwen gebruiken als nestmateriaal, luidt het devies.

Met het plaatsen van pinnen of het spannen van netten of draden op het dak wordt voorkomen dat meeuwen er gaan broeden. Ook gekleurde linten kunnen een oplossing bieden.

Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig, bovendien kan het ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de vogels. De gemeente adviseert de horecaondernemers hun gasten hierop te wijzen.

Omdat meeuwen beschermd zijn, mogen geen eieren van meeuwen worden geraapt, uit het nest genomen, beschadigd of vernield. Meeuwennesten mogen ook niet worden verwijderd en de meeuwen mogen niet met opzet worden verontrust.