S!N en wethouder Berends naar Hantumerútbuorren

Hantumerútbuorren - Wethouder Theo Berends hheft op verzoek van S!N een bezoek gebracht aan Hantumerútbuorren.

Door bewoners heeft de wethouder zich op de hoogte laten brengen van de verkeerssituatie aan de doorlopende weg door Hantumerútbuorren. Al jarenlang ijveren de bewoners voor een veiligere verkeerssituatie in hun straat die tevens een toegangsweg is naar de nabij gelegen school.

Samen met de Berends heeft S!N een opbouwend en goed gesprek gehad met de aanwezigen.

Berends heeft laten zien dat hij kennis van zaken heeft en de bewoners serieus genomen bij hun wensen en klachten over de verkeerssituatie. Zonder directe toezeggingen te doen gaat hij de zaak verder onderzoeken en zal met de bewoners contact blijven houden.