Visie recreatie en toerisme Noordoost-Fryslân

Westergeest - Maandagavond kwamen zo’n 180 recreatieondernemers, bestuurders van dorpsbelangen en gemeenteraadsleden bijelkaar in MFC de Tredder te Westergeest om de nieuwe concept-visie voor recreatie en toerisme in Noordoost-Fryslân te bespreken.

De avond werd geopend door wethouder Jelle Boerema. De visie moet bijdragen aan de groei van de vrijetijdssector door meer bezoekers te trekken en een toename van de bestedingen en de werkgelegenheid te realiseren.

Om de visie te concretiseren had het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in samenwerking met de ambtenaren van de vier gemeenten en een aantal ondernemers diverse actiepunten op papier gezet waar de aanwezigen hun mening over konden geven.

Deze actiepunten worden verwerkt in de definitieve visie die dit jaar door de gemeenteraden van Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel zal worden vastgesteld.

Foto’s Jantsje Wiersma