Madnes en 17 andere projecten op de eilanden krijgen geld van Iepen MienskipsFûns

NES (A) - Het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân geeft € 13.200 subsidie aan festival MadNes op Ameland. Het muziek-, sport- en duurzaamheidsevenement gaat komende editie experimenteren met circulaire systemen.

MadNes vindt plaats op het strand en heeft daardoor problemen met de rioolcapaciteit. In samenwerking met Semilla Sanitation Hubs worden de nieuwste technologieën toegepast om rioolwater te hergebruiken. De Waddencampus wordt betrokken om de bezoekers bewust te maken van het circulaire systeem. Het project kost € 33.000.

MadNes is een van de 18 projecten op de Friese Waddeneilanden die IMF-subsidie krijgt. Die projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 577.950 in de leefbaarheid van de eilanden.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (in april en september). Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor de nieuwe openstellingsperiodes en meer informatie op www.streekwurk.frl/imf