Koninklijke Onderscheiding voor statenleden

REGIO - De statenleden Dorrepaal, Hosman, Van Maurik, Teernstra, Vroonland en Waterlander zijn vandaag, bij het afscheid van de leden van de Provinciale Staten van de statenperiode 2015-2019, door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Een lintje wordt uitgereikt indien iemand twaalf jaar statenlid is geweest. 

Ze kregen de bijbehorende versierselen vanmiddag uit handen van de commissaris van de Koning en voorzitter van de Provinciale Staten, de heer Brok, opgespeld. 

Bovenstaande zes leden namen in de vergadering van Provinciale Staten vandaag afscheid als statenlid. Daarnaast werd er afscheid genomen van de statenleden Aarten, De Boer, Burger, Douma, Eizema, Feenstra, Fokkinga, Frehner, Van der Hoek, De Jong, Koopmans, Kraaima, Mulder, Nicolai, Reitsma, Schelhaas, Schukking, Stoel, Van Tuinen, Veenstra, Van der Vlugt en Voigt.

Op de vergadering van 28 maart 2019 worden de nieuwe statenleden geïnstalleerd.