Broedplaats met schelpen voor weidevogels

Dokkum - Leden van de Vogelwacht Dokkum e.o hebben met acht vrijwilligers schelpen aangebracht op de waterkanten en eilandjes in het Sud Ie project. Zowel voor de vissen met de paaiplekken als de aangebrachte biotoop voor de vogels een paradijs.

Met name de kluut, pPlevier en scholekster mogen graag op schelpen hun nest bouwen en broeden. Met toestemming van de Provincie Fryslâan mochten de schelpen worden aangebracht, ook de gemeente Noardeast-Fryslân was enthousiast over het project om de vogels een aantrekkelijk broedgebied aan te bieden.