Dockinga College voornemens locatie Ferwert te sluiten

FERWERT De locatie Ferwert van het Dockinga College gaat volgend jaar dicht. Ferwert ondervindt al een aantal jaar ernstige gevolgen van de krimp.

Door de daling van het leerlingenaantal is het steeds lastiger om goed onderwijs te organiseren, stijgt de werkdruk van het personeel onaanvaardbaar en dreigt er een tekort aan financiële middelen. Met het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar verliest de locatie de bekostiging als nevenvestiging. Dit heeft het bestuur van het Dockinga College tot het voorgenomen besluit gebracht, om vanaf schooljaar 2019-2020 de locatie te sluiten. Voor komend schooljaar is het leerlingenaantal circa 100. De grens voor bekostiging is 120 leerlingen. “We zien door de krimp in de regio en de keuzes die gemaakt worden voor scholen in o.a. Dokkum en Leeuwarden, geen perspectief meer voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in Ferwert,” aldus Geert van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder van het Dockinga College. Het genomen besluit heeft grote gevolgen voor de leerlingen en medewerkers van de locatie. De ouder(s)/verzorger(s) van de zittende en toekomstige leerlingen in Ferwert zijn woensdag 3 april tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het besluit en de gevolgen daarvan voor hun zoon/dochter. Van Lonkhuyzen: “Wij doen er alles aan om de leerlingen ook op een andere plek een veilige basis te bieden.” Met de medewerkers worden afspraken gemaakt.

Het bestuur van het Dockinga College is blij met de aanmelding van nieuwe leerlingen in Dokkum. Die is boven verwachting. De uitvoering van het voorgenomen besluit zal bijdragen aan krachtig en kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in Dokkum.