Subsidie voor presentatiezaal Natuurmuseum

NES (A) – De Provincie Fryslân heeft 7.200 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de inrichting van een multimediazaal in het Natuurmuseum in Nes. Het de financiële bijdrage komt uit het Iepen Mienskipsfuns.

De inrichting van een multimediazaal vergt een investering van totaal 18.000 euro. Door de komst van een moderne presentatiezaal in het Natuurmuseum Ameland kunnen onderzoekers straks beter samenwerken op verschillende vlakken. Een gemeenschappelijke ruimte daarvoor ontbreekt nu.

De samenwerkende onderzoekers van onder meer de Waddencampus, Kunstmaand Ameland en het Natuurmuseum hebben daarom recentelijk subsidie aangevraagd bij de provincie voor de realisatie van een presentatiezaal, waar zij gezamenlijk ideeën willen bedenken en uitwerken.