Collectief zonnedak voor Morra en omgeving

MORRA Energie Coöperatie Dongeradeel (ECODon) wil samen met u de voormalig gemeente Dongeradeel verduurzamen en uw energierekening naar beneden brengen.

Dit doet ECODon door middel van het realiseren van collectieve zonnedaken met de postcoderoos-regeling. De coöperatie wil er minimaal zeven verspreid over Dongeradeel opzetten. De eerste postcoderoos van ECODon is in Morra bij Loonbedrijf Dijkstra & Zn.

Wat is een collectief zonnedak?

In totaal plaatst de coöperatie 200 zonnepanelen op het dak bij het Loonbedrijf in Morra. Inwoners van Morra en alle omringende dorpen kunnen deelnemen aan dit zonnedak. Deze keer zijn dat de dorpen Morra, Lioessens, Metslawier, Jouswier en Ee. De zonnepanelen worden niet bij u zelf op het dak geplaatst maar gezamenlijk bij iemand anders op een groot dak. Ideaal wanneer u zelf geen zonnepanelen kunt of wilt plaatsen op uw eigen dak.

Woont u niet in één van de genoemde dorpen, geef dan uw interesse voor deelname aan, op de website www.ecodon.nl Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen bij u in de buurt.

Hoe doet u mee?

U kunt één of meerdere zonnepanelen kopen van de coöperatie in de vorm van zoncertificaten. Door uw deelname aan het project wordt dan duurzame energie opgewekt en u ontvangt jaarlijks, de komende 15 jaar, ook nog eens een korting op uw energierekening.

Kom naar de informatiebijeenkomst van ECODon!

Woont u in één van de bovengenoemde dorpen en wilt u meedoen, kom dan op dinsdag 23 april om 20.00 uur naar de informatiebijeenkomst in De Stikel in Morra. Hier kunt u terecht met al uw vragen over het project.

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via info@ecodon.nl.