Opening Energiecafé van stichting Elkenien Grien

DOKKUM - Op vrijdag 12 april vond de officiële opening plaats van het Energiecafé in de voormalige Prins-fabriek. Na maanden van voorbereidend werk kon de stichting los voor de buitenwereld!

Rond de 50 belangstellenden woonden de middag bij. Een divers publiek had gehoor gegeven aan de uitnodiging: mensen vanuit gemeente Noardeast-Fryslân en provinsje Fryslân, het bedrijfsleven (onder andere ASN Installaties, de Rabobank, garage Bourguignon), Buurkracht en enkele inwoners van Noardeast-Fryslân met duurzame ideeën waren aanwezig.

Er was een mooi breed programma opgesteld. Michel Willebrands van Rabobank Noardeast-Fryslân en Elkenien Grien-lid leidde de middag in goede banen. Lieke Zuidema, als katalysator van de stichting deed als eerste spreker kort uit de doeken hoe de stichting en de naam tot stand waren gekomen.

Vervolgens kreeg Energiecommissaris -en een van de aanjagers van Freonen van Fossylfrij Fryslân- Bouwe de Boer het woord. In een energieke en humoristische presentatie liet hij zien hoe Fryslân de komende jaren om zal gaan met de energietransitie. Onze provincie blijkt de meeste lokale duurzame initiatieven ontwikkeld te hebben de afgelopen jaren van heel Nederland, aldus De Boer. In Friesland zijn de afgelopen tijd meer dan 50 energiecoöperaties opgericht in dorpen en steden. Zij werken met zonnepanelen, biomassa-installaties, windenergie, energie uit water et cetera.

De energietransitie is een enorm omvangrijk proces, er gebeurt heel veel (zichtbaar én onzichtbaar voor de burger) en voor gemeenten en provincies staat er een immens grote opdracht aan de poort te rammelen. Samen moeten we plannen concretiseren en aan de slag. Volgens De Boer moet het haalbaar zijn om in het jaar 2030 fossielvrij te leven, wonen en werken in Nederland.

Vervolgens zong Elkenien Grien-ambassadeur Joke Groen een zelfgeschreven compositie voor de zaal, genaamd ‘Mother Earth’. Een indrukwekkende song over hoe we al eeuwen lang onze kostbare moeder Aarde verkwanselen. Een daverend applaus was haar beloning.

Na dit muzikale intermezzo en een korte koffiepauze vonden er drie workshops plaats in de lokalen van de Prins-fabriek.

Janine Bos van bureau Ekwadraat uit Leeuwarden vertelde hoe we mensen meer in de duurzame ‘doe-stand’ kunnen (en moeten) krijgen. Roeland Westra deed uit de doeken hoe het innovatiecentrum ROC Friese Poort met hun leerlingen werkt aan duurzame projecten.

Rick Bathoorn gaf namens garage Bourguignon Dokkum een demo op het parkeerterrein waar hij twee elektrische auto’s klaar had staan voor alle belangstellenden. Van de mogelijkheid om een proefrit te maken werd gretig gebruik gemaakt……..

Na afloop van deze inspirerende middag werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van een hapje en een (non-alcoholisch) drankje over de bijdragen van de sprekers en alle mogelijkheden voor de toekomst. Samen de schouders eronder, aldus Elkenien Grien, en zij helpen daarbij!

Wilt u advies over duurzamer wonen, rijden, leven? Neem gerust contact op, een van de energie-ambassadeurs komt graag bij u langs, of u komt naar het Energiecafé in de voormalige Prins-fabriek. En, zoals bekend: alle adviezen van Elkenien Grien zijn kosteloos.

www.elkeniengrien.nl