Leerkrachten stichting Roobol naar Dublin

Regio - Achttien leerkrachten en directeuren van de stichting Roobol zijn terug van een studiereis naar Dublin.

De stichting ROOBOL is, met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool, verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

In Dublin sloten ze zich aan het Alpha College of English te bekwamen in de theorie en praktijk van CLIL. CLIL staat voor Content Language Integrated Learning en is een werkwijze waarbij een andere taal (Language) dan de moedertaal wordt gebruikt om onderwijs in verschillende vakken (Content) te geven. Door het onderwijs op deze manier in te richten worden twee vliegen in één klap geslagen: de kinderen worden vaardig in het gebruik van een vreemde taal en tegelijkertijd wordt de kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en cultuur vergroot. Naast de studie was er ook voldoende tijd om kennis te maken met de stad Dublin en de rijke cultuur en geschiedenis van Ierland.

De cursus werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat.