UWV: Minder WW-uitkeringen in het voorjaar in Friesland

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in maart af. Het voorjaar betekent meer werk in horeca, bouw en landbouw. Werkgevers zijn op zoek naar personeel voor het hoogseizoen.

Eind maart telde Friesland 11.283 WW-uitkeringen. Dat is 3,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in maart af met 362 uitkeringen (-3,1%). Een daling van de WW in maart is gebruikelijk omdat werkzaamheden in landbouw, horeca en bouw toenemen als gevolg van het voorjaarsweer. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 19,2% (-2.677) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend die drie jaar geleden werd ingezet in de WW-ontwikkeling door. 

Seizoenspatronen WW-instroom het sterkst in het noorden
De WW-instroom is het meest seizoensgevoelig in Noord-Nederland. In Friesland ontstaat 35% van alle nieuwe WW-uitkeringen in de wintermaanden. In het voorjaar vinden relatief de meeste WW’ers weer werk. De regionale seizoensgevoeligheid in Noord-Nederland komt deels doordat seizoensgevoelige sectoren en beroepen hier een groter aandeel in de totale werkgelegenheid vormen. Maar ook binnen dezelfde beroepsgroep blijkt de seizoensgevoeligheid van de werkzaamheden in het noorden groter is dan in de meeste andere regio’s. Het gaat om agrarische beroepen als hoveniers en hulpkrachten in de landbouw, om technische beroepen als schilders, bouwarbeiders en timmerlui en om transportberoepen als bedieners van mobiele machines. In horeca en toerisme concentreert de instroom van de WW zich vooral in de herfst. Deze seizoenswerkloosheid raakt vooral koks, bedienend personeel en reisbegeleiders. In de zomermaanden zijn het vooral leerkrachten basisonderwijs met een tijdelijk contract die tijdens de schoolvakantie in de WW terechtkomen.

In maart afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 267.667. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 273.557. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 2,2% (-5.890). Een jaar eerder telde Nederland nog 327.141 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 18,2% (-59.474).

Regionale verschillen
In maart nam in alle drie de noordelijke provincies het aanta lWW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien.

  • UWV verstrekte eind maart in de provincie Groningen 9.535 WW-uitkeringen; 2,0% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind maart 19,9% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 2,6% naar 8.972. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 20,2%.