Bestuurswisseling Stichting Wodant

DOKKUM - Binnen Stichting Wodant heeft een bestuurswisseling plaats gebonden. Tjerk Soet trad af en heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Sipke Deelstra.

Sipke Deelstra heeft als oud-bankmedewerker bij de Rabobank een financiële achtergrond. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in andere besturen en bestuursfuncties, voornamelijk besturen in de onderwijssector. Deelstra was enigszins bekend met stichting Wodant door zijn connectie met Woudstra, oprichter van de stichting en zijn oud-college Tjerk Soet. Via laatstgenoemde is Deelstra gevraagd om zitting te nemen als penningmeester in de stichting.

“In mijn vrije tijd leesdik graag een boek. Nu ik een pakesizzer heb, lees ik veel uit Friese kinderboeken voor. Met name de boeken van Stip, zijn op dit moment erg geliefd,” aldus de nieuwe penningmeester.

Stichting Wodant is in 2005 opgericht door meester Albert Woudstra en heeft als doel om leesbevorderende activiteiten te organiseren voor kinderen van het basisonderwijs. Naast de jaarlijkse Dantumadielse Kinderjury is het nieuwe project Vakantielezen een uitvloeisel van de stichting. Kinderen van groep drie en vier worden gestimuleerd tijdens de vakantie te blijven lezen om hun leesvaardigheid op peil te houden.