Reorganisatie De Saad Damwâld: 6 fte

Damwâld - In december 2018 is aangegeven dat door het dalende aantal leerlingen Christelijke Mavo De Saad in Damwâld geconfronteerd wordt met een reorganisatei.

Inmiddels heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met het reorganisatieplan, dat voorziet in een reductie van 6 fte. Op dit moment zijn bestuur en directie op een constructieve manier in overleg met de vakbonden om de personele gevolgen af te spreken.

Mavo De Saad telt momenteel ca. 300 leerlingen en 35 medewerkers. Vanwege de krimp in de regio Noord-Oost Friesland is het leerlingaantal in vier jaar met ruim 30% gedaald. Een school met de grootte van De Saad kan haar taken en verantwoordelijkheden niet zonder de noodzakelijke reorganisatie uitvoeren.

De school zoekt in gesprek met stakeholders naar manieren om haar kerntaak van goed en bereikbaar onderwijs in deze regio voort te kunnen zetten.