Genieten van weidevogels door mobiele vogelkijkhut

Anjum/Morra - Voorzitter Frans Kloosterman van de Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) heeft vrijdag de nieuwe mobiele vogelkijkhut van de Agrarische Natuurvereniging Guozzekrite geopend. Doel van deze mobiele hut is om het vogelrijke gebied in dit prachtige Noordoost-Friese landschap aan zoveel mogelijk mensen te laten zien.

De nieuwe vogelkijkhut is een gezamenlijk initiatief dat in het belang is van zowel de landbouw als de weidevogels. Volgens voorzitter Gerrit Kooistra van de Guozzekrite is het mooie van de vogelkijkhut dat deze met een trekker verplaatst kan worden.

De aanschaf van de mobiele vogelkijkhut is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van de Rabobank en het agrarische verzekeringsbedrijf Topteam.