Boeren Waadrâne demonstreren bijzondere zaaimachine

WAAXENS - Het bestuur van het Agrarisch Collectief Waadrâne geeft donderdagmiddag 2 mei vanaf 13.30 uur een demonstratie met een nieuwe zaaimachine.

De demonstratie vindt plaats bij de vogelakker van de Maatschap Rienks aan de Poelewei in Waaxens.

Aanleiding voor de demonstratie is om te laten zien dat je grasland kunt verrijken met kruiden en klavers zonder het bodemleven van de graszode te beschadigen. ,,Dit past precies bij onze manier van ‘buorkjen’. We vinden het belangrijk om met de natuur samen te werken’’, stelt boer Pyt Sipma die de machine al heeft getest bij zijn biologische akkerbouwbedrijf in Engwierum.

Het voordeel van de zogenaamde ‘Optiseeder’ is dat je bijvoorbeeld klaver of kruiden in bestaand grasland kunt zaaien. Agrarisch Collectief Waadrâne wil tijdens de demonstratie testen of de zaaimachine daadwerkelijk geschikt is om in één werkgang de vogelakkers en bloemrijke akkerranden opnieuw in te zaaien.

De nieuwe zaaimachine kan er volgens Sipma voor zorgen dat je de biodiversiteit kunt vergroten zonder dat de zode helemaal omgeploegd hoeft te worden. ,,Op deze manier versterk je de bestaande natuur. Bovendien kun je ervoor zorgen dat de kruiden zich meerjarig ontwikkelen in het grasland en op de vogelakkers.’’

De OptiSeeder is ontwikkeld door AMW Mechanisatie uit Oentsjerk in samenwerking met Mulder Agro uit Kollumerzwaag.