Eerste jeugdpartij KV Thomas Prins

paesens/moddergat -Vrijdagavond was de eerste jeugdpartij van kaatsvereniging Thomas Prins. Deze partij werd gesponsord door Café de Zwarte Arend.

Liefst 19 kinderen hadden zich hiervoor aangemeld, waardoor er gekaatst kon worden in 3 categorieën. Bij de welpen jongens/meisjes waren er 3 omlopen en kaatste ieder voor zich. Bij de pupillen jongens/meisjes waren er 4 parturen van 2 of 3 kaatsers en ook bij de schooljongens/schoolmeisjes werd er ieder voor zich gekaatst. Er werd sportief en goed gekaatst en de uitslagen waren als volgt:

Welpen jongens/meisjes

1 Pieter Lieuwe Visser

2 Tineke Rianne van Dijk

Pupillen jongens/meisjes

1 Annica Vanger, Ilse Zeilinga, Aaltje Prins

2 Sanne Janette Cuperus, Gooitzen Prins

Schooljongens/Schoolmeisjes

1 Jelle Rense Lei

2 Wybren de Jong