ChristenUnie: minder afval, goed voor het klimaat

TYTSJERK - Door afval beter te scheiden en minder wegwerpplastic te gebruiken kan iedereen een bijdrage leveren aan een beter klimaat. Dit werd duidelijk tijdens de verkiezingsavond in Tytsjerk op 8 mei, georganiseerd door ChristenUnie Tytsjerksteradiel.

Anja Haga, nummer drie op de Europese lijst voor ChristenUnie-SGP vertelde over de impact van plastic op het milieu. Elke dag sterven er dieren door verstikking en verstopping door plastic. Ook liet Haga met beelden zien hoe groot de impact van kleine plasticdeeltjes is op onze leefomgeving. Daarnaast ging ze met de zaal in gesprek over het terugdringen van het gebruik van wegwerp-plastic en verpakkingsmaterialen. Haga leeft begin dit jaar plasticvrij. Met praktische voorbeelden uit haar eigen leven toonde ze aan hoe iedereen op z’n eigen manier het gebruik van wegwerpplastic kan verminderen.

Jantsje van der Veen, raadslid voor de ChristenUnie, maakte daarna aan de hand van voorwerpen zichtbaar welke soorten afval mensen zoal produceren en hoe de gemeente al die stromen op een goede manier verwerkt. Ondanks de verschillende mogelijkheden die de gemeente biedt om afval te scheiden, blijkt uit onderzoek dat 55% van het afval dat in de grijze container zit daar eigenlijk niet in thuishoort. Wethouder Andries Bouwman ging met de aanwezigen in gesprek over de vraag wat de gemeente kan doen om de huidige 136 kilo restafval per persoon per jaar terug te brengen naar 30 kilo in 2025 (VANG-doelstelling). Bewustwording is daarbij een belangrijke sleutel, zo bleek uit de reacties van de aanwezigen. In juni staat het grondstoffenbeleidsplan, waarin wordt geregeld hoe de gemeente om wil gaan met afval, op de agenda van de gemeenteraad.