Raad Achtkarspelen stemt alsnog in met Regiodeal

BUITENPOST - De Regiodeal voor Noordoost-Friesland kan volgende maand in Den Haag worden ondertekend. Als laatste ging de gemeenteraad van Achtkarspelen donderdag in ruime meerderheid akkoord met de economische impuls voor de streek.

Twee weken geleden kwam de raad van Achtkarspelen niet tot besluitvorming over de Regiodeal nadat een deel van de politiek de nodige twijfels had geuit over de effecten van het project. Die reserves waren er donderdag nog.

Een amendement over een jaarlijkse monitoring trok een deel van de sceptici alsnog over de streep. Uiteindelijk kon het voorstel alleen de PVV, de VVD en Raadslid Buising niet bekoren. Zij missen onder meer een goede onderbouwing en ambitie van Achtkarspelen. 

Voor het investeringsprogramma zijn vele tientallen miljoenen euro’s aan subsidiegeld van onder meer 'Europa', het Rijk en de provincie beschikbaar. De beoogde omvang van de Regiodeal-pot is 57,5 miljoen euro. Hieraan leveren het bedrijfsleven en de gemeenten in de NO-hoek ook een bijdrage. Achtkarspelen legt bijna 1,3 miljoen euro op tafel.

Van de beschikbare middelen gaat minimaal vijf miljoen euro naar het project Holwerd aan Zee. Daarnaast moeten tal van investeringen de problematiek rond de krimp van de regio het hoofd bieden en een boost aan het bedrijfsleven geven. Zo zal een bouwcampus in Dokkum onder meer vaklieden gaan opleiden.

Net als eind april plaatsten bij de jongste raadsvergadering de fracties van PvdA, PVV en VVD de nodige kanttekeningen bij de Regiodeal. Onder meer over het directe profijt voor Achtkarspelen is er niets concreet, zo stelden ze. Een amendement over een meetbaar rendement van de PvdA, PVV en Buising kreeg alleen steun van de VVD en ging derhalve van tafel.

Burgemeester Oebele Brouwer wees als portefeuillehouder op het belang van de Regiodeal en riep de sceptici op om ‘over de muur heen te stappen’. De problematiek speelt in de hele regio, aldus Brouwer. ,,Met z’n allen pakken we dit op. Geef ons de bevoegdheid en het vertrouwen om daar iets aan te doen.”

Vanuit de coalitiefracties CDA en ChristenUnie klonk ook meerdere keren de oproep om over de grenzen van de eigen gemeente te kijken. ,,Het is bekrompen om alleen naar Achtkarspelen te kijken”, stelde Romke van der Wal (CDA). ,,Werkgelegenheid is breder; banen vinden we in de regio.”