Eeuweling Siebregje Dijkstra: ‘Dizze dei krij ik samar’

METSLAWIER – Eenmaal vierde ze haar verjaardag niet: op 11 mei 1940. “In dei neidat de Dútsers ús lȃn binnenfallen wiene, wurke ik by in sike buorfrou”. De honderdste verjaardag van Siebregje Dijkstra-Veenstra in De Skûle te Metslawier werd zaterdag onvergetelijk. “De seal siet smoarfol en allinne al mei myn famylje”.

Tientallen bloemstukken en tekeningen van achterkleinkinderen naast een grote stapel fleurige felicitatiekaarten sieren nu haar appartement waar ze sinds een twaalftal jaren met genoegen verblijft. Als eeuweling wil ze in dankbaarheid vooral stilstaan bij een veelzeggend tekstdeel van het kerklied ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand’. Siebregje Dijkstra: “Foaral de lêste regel fan dat lied is sa moai: Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalm gemoed. Doe’t ik fan ‘e moarn wekker waard, tocht ik: dizze dei krij ik samar”.

Interesse

In een kalme sfeer ontving ze maandagmiddag burgemeester Hayo Apotheker van Noardeast-Fryslȃn die maar liefst zo’n 31 jaren jonger is. “Boargemasters hawwe it optheden drok, mar jo binne noch sa’n jongkeardel”, zo luidde haar montere conclusie. Samen met hem blikte ze in hoofdlijnen terug op haar leven, maar met een blijvende interesse voor ook zijn ambtelijke drukte.