Kaatskar Freonen Fan K.V. Warber Bliuwe overhandigd aan de kaatsvereniging.

Morra/Lioessens - Op het sportveld Tusken de Doarpen in Morra Lioessens is zaterdag de kaatskar onthuld. Voorafgaand aan de ledenpartij nam voorzitter Eelke Sipma het woord om het initiatief van de Freonen Fan K.V. Warber Bliuwe te onthullen en aan te bieden aan de voorzitter van de kaatsvereniging, Bouwe Stiemsma.

In de winterperiode is de kaatskar door de bestuursleden uitgedacht en in elkaar gezet. Dit kon niet zonder de steun van enkele vrijwilligers. Menno Castelein en Harm-Klaas Visser hebben vele avonduren besteed aan het las- en snijwerk en werden met een vleespakket bedankt voor hun inzet.

Alle attributen die om het kaatsveld worden gebruikt hebben een plek gekregen op de kaatskar. Denk hierbij aan de telegrafen, bankjes, kwaadpallen, prullenbakken en de geluidsinstallatie. Dit geheel wordt voortgetrokken door een zitmaaier die ook door de ‘Freonen Fan is aangeboden. Hierdoor is het voor de vele vrijwilligers van de kaatsvereniging een stuk makkelijker en lichter om het veld voor een kaatspartij klaar te maken.

De Freonen Fan telt momenteel meer dan 100 leden waardoor er voor de 6 bestuursleden ruimte is om mooie projecten te initiëren. Dit om de kaatsclub in de breedste zin van het woord te ondersteunen en waar mogelijk eigen initiatieven, zoals de kaatskar, te realiseren.

Er kan altijd een beroep worden gedaan op het bedrijfsleven om dit soort initiatieven te ondersteunen. Zo hebben de DEM Rinsumageest, Bouwbedrijf Dijkstra Lioessens, DSD Stalinrichting Dokkum en Jachtwerk Dijkstra Metslawier een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van dit project.

De Freonen Fan heeft voor volgend seizoen al weer mooie ideeën op de plank liggen. Hier zal in de winter nog stevig over vergaderd worden door het bestuur.