‘Tipeljen’ nieuw leven ingeblazen

DOKKUM Elk jaar wordt het volleybalseizoen van De Klevers afgesloten met een bijzondere activiteit.

Was het vorig jaar een stadswandeling door Dokkum, afgelopen maandag werd het volksspel ‘tipeljen’ uit de kast gehaald. Een enkeling had het in z’n jeugd wel eens gedaan, maar voor de meesten was het nieuw. Het speelveld aan de Koaidobbe te Dokkum leende zich uitstekend voor deze bijzonder tak van sport. De bedoeling was om met een tipelstok van ca. 50 cm. op verschillende manieren de typ (een 10 cm. lang stukje rondhout) zo ver mogelijk weg te slaan. De tegenpartij probeert de typ te vangen om degene die aan slag is uit te schakelen. Wordt de typ niet gevangen, maar blijft deze op de grond liggen dan moet de tegenpartij proberen de typ zo dicht mogelijk te gooien bij het startpunt. Punten kunnen worden gescoord aan de hand van de stoklengtes die er liggen tussen de typ en het startpunt.

Hoewel het spel voor velen nieuw was, ging al doende de kwaliteit van het spel zienderogen omhoog. Met veel plezier werd het beoefend. Na afloop was er nog een gezellige nazit en werd er veel over het tipeljen nagepraat en gelachen.

De eerste maandagavond van september is de start van het nieuwe seizoen.