KNKB Schoolmeisjes kaatspartij in Paesens-Moddergat

Paesens-Moddergat - Zaterdag 25 mei werd er volop gekaatst door de schoolmeisjes van de KNKB. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij Hogedijken.

Er waren 8 parturen bij de schoolmeisjes. Er werd gespeeld met een winnaars- en herkansingronde. Er werd goed en sportief gekaatst.

De uitslag: 1e prijs: Lisanne Scharringa en Fardau Krottje 2e prijs: Noa Elzinga en Isabella Sijtsma 1e prijs herkansingronde: Ilse Marije van Beem en Hester Torensma