Lijst KNKB heren hoofdklasse vrije formatie te Morra-Lioessens

Morra-Lioessens K.v. Warber Bliuwe te Morra-Lioessens houdt zaterdag 1 juni zijn KNKB heren hoofdklasse vrije formatie kaatswedstrijd.

Deze wedstrijd is de 4e vrije formatiewedstrijd van dit kaatsseizoen, de vorige drie edities werden allemaal gewonnen door het partuur van Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Uiteraard behoren zij zaterdag weer tot de favorieten, echter moeten ze direct de eerste omloop vol aan de bak tegen het eveneens sterke partuur van Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar.

Zaterdag zijn de ogen van (met name) de lokale toeschouwers gericht op het eigen kaatslid van Warber Bliuwe; Auke Boomsma, en uiteraard 'Anjumer om útens' Sip Jaap Bos (momenteel wonende te Groningen).

Aanvang van de kaatswedstrijd is om 11.00 uur, en de wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Astrid Kooistra.

1 Jelle Attema Idsegahuizum, Gabe-Jan van Popta Lollum, Patrick Scheepstra Franeker-2 Auke Boomsma Morra, Marten Feenstra Vrouwenparochie, Laas Pieter van Straten Feinsum

3 Menno van Zwieten Heerenveen, Kees van der Schoot Leeuwarden, Erwin Zijlstra Easterlittens-4 Johannes van der Veen Pietersbierum, Sip Jaap Bos Groningen, Klaas Pier Folkertsma Wons

5 Enno Kingma Leeuwarden, Pieter Jan Plat Leeuwarden, Sjoerd de Jong Leeuwarden-6 Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen, Allard Hoekstra Franeker, Thomas van Zuiden Bolsward

7 Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Tjisse Steenstra Bitgummole-8 Marten Bergsma Minnertsga, Renze Hiemstra Deinum, Hans Wassenaar Leeuwarden

9 Remmelt Bouma Weidum, Jelte Visser Sexbierum, Willem Heeringa Leeuwarden-10 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen, Hendrik Kootstra Minnertsga