Partuur Gert Anne van der Bos zet zegereeks voort in Morra-Lioessens

Morra-Lioessens - Zaterdag 1 juni stonden de Heren Hoofdklasse op het prachtige sportveld Tusken de doarpen.

Het betrof deze keer een Vrije Formatie wedstrijd. Mede dankzij de weer talrijk aanwezige vrijwilligers kon deze dag weer tot een succes worden gebracht. Hoofdsponsoren voor deze wedstrijd waren AB Vakwerk uit Dokkum, Rabobank Dokkum, Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum, Plafondbedriuw Noard Fryslân uit Lioessens, Martens Kunststoffen uit Drachten, Raadsma Ijzerwaren uit Dokkum en Timmer en Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga uit Lioessens, waarvoor dank!

Voor de plaatselijke favorieten Auke Boomsma (uit Morra) en Sip Jaap Bos (Anjumer om útens, tegenwoordig woonachtig in Groningen) viel er deze dag helaas geen prijs te noteren. Auke Boomsma, Laas Pieter van Straaten en Marten Feenstra sneuvelden in de 2e omloop op de stand van 5-2 6-4. Het partuur van Sip Jaap Bos, Johannes van der Veen en Klaas Pier Folkertsma kwamen niet verder dan de 1e omloop, zij verloren hun partij met 5-0 6-2.

Voor de vele toeschouwers viel er genoeg te genieten, er werd kwalitatief goed gekaatst. Helaas was er van veel spanning geen sprake, de spannendste partij eindigde op 5-3 6-6.

De op voorhand favoriete partuur van Gert Anne vd Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra maakten hun favorietenstatus waar. In de finale was het partuur van Gert Anne vd Bos cs te sterk voor het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De uitslag viel toch wel iets geflatteerd uit op 5-2 6-4. Tevens viel er nog een 3e prijs te noteren voor het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra.

Over 2 weken staat er een bijzondere wedstrijd bij KV Warber Bliuwe op de agenda, het betreft deze keer het NK Jongens.