Slob: 'Lage ambitie' van Noord-Friese ouders én scholen is onterecht

Onderwijsminister Arie Slob vindt het ,,zorgelijk'' dat relatief veel kinderen in het noordoosten van Friesland een te laag schooladvies krijgen voor de middelbare school. Ouders en scholen hebben een te lage ambitie.

Het probleem doet zich in meer plattelandsgebieden voor, antwoordt hij op Kamervragen van Kirsten van Hul (PvdA). Een soortgelijke problematiek speelt in Drenthe en Groningen.

Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau bleek in mei dat in Achtkarspelen en omstreken meer leerlingen hoger scoren op de eindtoets dan het schooladvies van de juf of meester aangaf. Het gaat om een verschil van rond de 10 procent. In dit gebied wordt het te lage schooladvies ook minder vaak naar boven bijgesteld.

Zorgelijke ontwikkeling

,,Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling'', schrijft de minister. Hij kan er in persoon weinig aan doen, maar wil er werk van blijven maken in zijn contacten met het onderwijsveld.

Ferwerderadiel, Achtkarspelen, Kollumerland en Dongeradeel spannen de kroon. Hier kregen in het schooljaar 2017-2018 relatief veel kinderen in groep acht van juf of meester een lager schooladvies dan de resultaten van de Centrale Eindtoets aangaven.

In voorgaande schoolgaande jaren werd het schooladvies bij een kwart van de leerlingen na de eindtoets van groep acht bijgesteld. Het is Slob niet bekend waarom dit in Noord-Friese gemeenten een uitzondering is. Verder lijkt er op het Dockinga College geen trend zichtbaar van kinderen die, eenmaal aanbeland op de middelbare school, snel opstromen naar een hoger niveau.

,,Leerlingen presteren doorgaans conform wat er van hen wordt verwacht'', denkt de minister. Hij noemt dit de .

Lager ambitieniveau

Ouders en scholen spelen een negatieve rol. Onder hen lijkt er in minder stedelijke regio’s ,,ten onrechte sprake te zijn van een lager ambitieniveau''.

Slob maakte vrijdag bekend dat de eindtoets voor basisschoolleerlingen voortaan eerder in het jaar wordt afgenomen. Zo komt er minder tijd te zitten tussen het advies van de juf of meester, en de Centrale Eindtoets.

Sinds de invoering 2014 is het advies van de school leidend. Partijen in de Tweede Kamer wilden dat omdraaien, maar dat gebeurt niet. Het schooladvies wordt voortaan tussen 1 februari en 1 maart gegeven. De toets volgt uiterlijk half maart.

Lees ook: Kansarm kind woont vooral in Noord-Friesland