Derde groot windpark boven de Wadden op zee

Ten noorden van de Waddeneilanden komt mogelijk een derde groot windmolenpark.

Minister Eric Wiebes lanceert het idee, om versneld te kunnen voldoen aan de vraag naar energie. Bouw van een derde windpark staat gepland voor de periode na 2030.

Het eerste heet Gemini en is al in bedrijf. De Gemini-windparken leveren 0,6 GW energie. In 2026 moet op de Noordzee een tweede windpark klaar zijn dat nog eens 0,7 GW aan windenergie genereert. Dit park heet voorlopig 'Ten noorden van de Waddeneilanden'.

Meer wind op zee is een wens van Noord-Nederland, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer, ook omdat de opgewekte energie een aansluiting krijgt in de regio.

Parallel hieraan werken overheden en organisaties samen in een Noordzee-overleg. Het wordt steeds drukker op zee, mede door de komst van al die windparken. Binnen het Noordzee-overleg worden afspraken gemaakt over het toekomstige ruimtegebruik.

Wiebes wil het derde windpark in het overleg ter sprake brengen. Hij houdt een kleine slag om de arm; het moet wel passen binnen het Noordzee-akkoord. Maar als dat lukt, zo schrijft hij ,,kan ik een gebied verder ten noorden van de Waddeneilanden voordragen om als windenergiegebied te worden aangewezen''. Hij wil het dan met voorrang opnemen in de uitrol voor de fase na 2030.